MENU
Aula_close Layer 1

Mobiltelefonregler

Kære forældre og elever

Efter ønske fra medarbejdergruppen og ledelsen på Krogårdskolen, og med enig opbakning fra Skolebestyrelsen, er det besluttet at ændre reglerne omkring anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden i en prøveperiode fra 1. august 2019 og tre måneder frem, og vil derefter vil blive evalueret af skolebestyrelsen. Ordningen vil samtidig løbende blive fulgt af skolebestyrelsen.

På Krogårdskolen ønsker vi at understøtte børnenes sociale udvikling og kompetencer og deres direkte interaktion med hinanden og skolens medarbejdere. Meget forskning peger på, at eleverne koncentration, og indlæring øges uden en mobil indenfor rækkevidde.

På Krogårdskolen arbejder vi målrettet med vores værdier, og dette tiltag skal være med til at understøtte børnenes tilegnelse af værdierne trivsel, fællesskab og læring.

Da alle børn (1. – 9. årgang) på Krogårdskolen enten er udstyret med en iPad eller Chromebook, betragtes mobiltelefonen som et privat redskab, der som udgangspunkt ikke skal benyttes i skoletiden.

I prøveperioden gælder følgende regler for brugen af mobiltelefoner på Krogårdskolen.

  • Mobiler er ikke tilladte i skoletiden og sættes om morgenen slukket i et mobilhotel på lærerens bord
  • Hvis læreren vurderer, at mobilerne må bruges i undervisningen, udleveres de til eleverne – f.eks. i forbindelse med ture eller andre udendørs aktiviteter
  • Mobiltelefonerne er låst inde og udleveres af læreren ved dagens afslutning
  • Hvis man ikke ønsker at aflevere sin mobil, skal den blive derhjemme
  • I SFO-tiden skal mobilen ligge slukket i elevernes tasker i garderoben


Krogårdskolen har ansvaret for mobilerne i vores varetægt, og de vil derfor være forsvarligt låst inde i et skab hele skoledagen.  

"Krogårdskolen er langt fra den eneste skole i landet, der afprøver dette, og erfaringerne fra de andre skoler er overvejende positive. Vi håber meget, at vi vil opleve den samme positive udvikling, og at I som forældre vil bakke op om initiativet."

I akutte situationer, der vedrører vores elever, er man som altid velkommen til at kontakte skolen på

43 97 31 35

 

Med venlig hilsen

Medarbejdere, ledelse og Skolebestyrelsen på Krogårdskolen