Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring og trivsel

Krogårdskolens værdigrundlag er diskuteret og vedtaget i personalegruppen og skolebestyrelsen i skoleåret 2019-20

Ansvar
På Krogårdskolen tager vi ansvar for skolen, for hinanden og for vores egne handlinger. Vi ved at alle har et ansvar for fællesskabet og for at skolen er et trygt sted at være.
Vi kender vores medansvar for, at undervisningen og udbyttet af den er i top

Fællesskab
Krogårdskolen er et forpligtende fællesskab.
Vores fællesskab bygger på relationer mellem mennesker og vi fokuserer både på individet og fællesskabet.
Alle tager ansvar for at støtte og udvikle fællesskabet, så tryghed kan opstå til gavn for læring og trivsel.

Respekt
På Krogårdskolen viser vi respekt for hinanden gennem tillid og åbenhed, positiv adfærd og anerkendende talemåder. Vi giver hinanden plads ved at respektere forskellighed og anerkende at grænser er individuelle.
Gennem tale og handling udviser vi respektfuld opførsel overfor både voksne, børn og skolen.

Trivsel 
På Krogårdskolen skal alle børn som voksne føle sig respekteret og anerkendt for både "det de kan" og "den de er".
Vi ved at tryghed er forudsætningen for trivsel og muligheden for at skabe udviklende læringsmiljøer, og vi accepterer derfor ikke mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd.
Vi hjælper hinanden og vi arbejder alle for at skabe positive relationer mellem både børn og voksne.

Læring 
På Krogårdskolen sættes læring og faglighed højt. Alle bidrager til at skabe de bedste forudsætninger for gode læringsmiljøer så alle elever får de bedste betingelser for at tilegne sig de kundskaber og færdigheder, der styrker den enkeltes selvværd og tillid tilegne muligheder - og  dermed lysten til at lære.