Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til SFO

Morgen SFO

SFO'en åbner hver dag kl. 6.30. Mellem kl. 6.30 og 7.30 spiser vi morgenmad, som består af havregryn/cornflakes, havregrød, knækbrød/rugbrød, ost og marmelade samt mælk. Børnene har mulighed for at lege, læse og spille bold i tumlesalen, inden de går i skole.

Vi er 2 faste medarbejdere hver morgen.

Kl. 7.50 lukker vi klasselokalerne op, og børnene kan gå ind i deres klasse. Alle børn bliver sendt i skole kl. 8.00.

Tabulex

Hvis Jeres barn ikke kommer i SFO, skrives det i Tabulex SFO af jer forældre.

Hvis jeres barn selv må bestemme enkelte eller hele dage, skal dette oprettes under "aftaler" I SFO Tabulex. Her kan I som forældre vælge, om det gælder en specifik dag, eller om det skal være tilbagevendende. Dette skal oprettes og opfølges hvert år! Dette har samtidig afløst det "Grønne X"

Når man går hjem fra SFO

Børnene skal sige farvel i eget årgangslokale til den voksne og huske at "trykke sig ud". Børnene skal selv huske egne aftaler om gå hjem tid, men i løbet af eftermiddagen bliver de husket på klokken af de voksne, og der er ophængt ure flere steder i SFO. Hvis ikke barnet selv kan klokken eller huske egne aftaler, hentes det af forældrene. Kun i meget særlige tilfælde afsætter vi ressourcer til at finde et barn og sende det barn hjem efter en telefon opringning fra forældrene. 

Børns brug af telefoner i SFO

I SFOen gælder de samme mobiltelefonregler som i resten af skolen. Mobiltelefonregler

Garderober

Alle børn har garderobe ved deres skolelokale, her står der en kasse til hjemmesko og lidt skiftetøj. Alle børn har knager til tøjet. En god rengøring, betyder at alle børn skal sørge for oprydning efter sig selv, også i garderoben. Vi beder om jeres hjælp til at lære børnene at holde orden i egne ting. 

Alle børn skal have indesko på, når de færdes i SFO og skole i vinterhalvåret.

Feriedage i SFO

Når skolen holder ferielukket, er SFO åbent hele dagen. Børnene har her mulighed for at fordybe sig i leg med deres kammerater, eller deltage i vores ture. Vi tager af sted med cykel, tog og bus, og enkelte gange lukker vi hele huset af, og tager af sted med alle børn.

I SFO'en hygger vi os med at spille bold, lave bål, snakke, og bare det at have god tid til at spille et spil sammen. 

I april måned beder vi alle forældre om at udfylde sommerferieønsker på Tabulex, så vi kan planlægge personalets feriefravær i forhold til børnetallet.

Aktiviteter i SFO

Børn bestemmer til dels selv, hvad og med hvem, de vil lege med. Vi har en række forskellige tilbud, som børnene kan deltage i, hvis de har lyst. Vi benytter hele skolen - faglokaler, bålhus mm.

Medicin

Vi må kun give medicin til børn, hvis det drejer sig om kronisk sygdom og livsvigtig medicin. I så fald skal vi have en skriftlig instruks og vejledning via forældrene fra læge eller hospital. Medicinen skal være tydeligt mærket med barnets navn. 

Fripladser

Vi hjælper gerne forældrene med at ansøge om friplads, hvis det måtte være nødvendigt enten af sociale eller pædagogiske grunde. 

Samarbejde mellem SFO, skole og hjem

Hver klasse har tilknyttet en skolepædagog i det klasseteam, der er omkring barnets klasse. Skolepædagogen deltager i undervisningen i mindre omfang, og samarbejder tæt med lærerteamet om børnenes udvikling. Forældrene opfordres til at henvende sig til denne skolepædagog, hvis der opstår situationer omkring barnet, som giver anledning til at stille spørgsmål. Omvendt beder vi om, at forældrene viser os tillid ved at overlade håndteringen af konflikter i hverdagen til medarbejderne, der jo er ansat til opgaven.  Når børnene er i skole eller SFO, er det fællesskabets normer og regler, der er gældende.

Information og nyheder på mail

Vi udsender de fleste materialer på forsiden af SFO Tabulex, både nyheder, ferietilmeldinger, gruppeinformationer og meget mere.

 

Rigtig god fornøjelse her på SFO Krogård.