Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske læreplaner for SFO

SFO er et vigtigt supplement til skolens undervisningsdel. SFO understøtter, som en del af skolen, læring i bred forstand hos det enkelte barn fagligt, menneskeligt, socialt og sundhedsmæssigt. I SFO arbejdes der med:

1. Barnets alsidige personlige udvikling.
Særlig vigtigt: selvværd, selvindsigt, træffe bevidste valg, tage stilling, tage ansvar, handle anstændigt. være vedholdende, at kunne reflektere, at kunne organisere og strukturere.

2. Barnets sociale kompetencer 
Særlig vigtigt: at knytte og fastholde venskaber, at begå sig i heterogene grupper (social fleksibilitet), konfliktløsning, dialog, demokratiske værdier, empati, social etikette

 3. Sprog og kommunikation
Særlig vigtigt: kommunikation og skriftsprog, IT, fortællinger (genre, jeg- versus 3. person), at sætte ord på følelser, sprogforståelse og sprogetik

4. Logisk matematiske kompetencer 
Særlig vigtigt: at følge anvisninger, at organisere og strukturere, begreber (før-efter, større-mindre, parallel, på tværs osv.)

5. Praktisk kreative kompetencer 
Særlig vigtigt: at få idéer og give dem form, at hente inspiration, at udvikle og videreudvikle

6. Sundhed, krop og bevægelse
Særlig vigtigt: sund livsstil, motion som en social aktivitet, kroppens som udtryksmiddel (bevægelse til musik, drama)

7. Naturen og naturfænomener 
Særlig vigtigt: forståelse for naturens processer, naturfænomener, økologi og hvor kommer tingene fra?

8. Kulturelle udtryksformer 
Særlig vigtigt: Værdier, traditioner, religioner, verdens lande, kulturelle ligheder og forskelle, kulturelle udtryksformer

 

Den pædagogiske læreplan er uddybet her: Pædagogiske læreplaner for SFOer i Greve Kommune.pdf

Dokumenter